FB page : Facebook.com/ttgdtxtinhtayninh               
    CHIÊU SINH - TUYỂN SINH
    THÔNG BÁO
     CHIÊU SINH, TUYỂN SINH
Thứ Năm - 02/02/2023
KẾ HOẠCH MỞ LỚP - NĂM 2023
  

 KẾ HOẠCH MỞ LỚP - NĂM 2023

1. Trường liên kết: Đại học luật Hà Nội

- Lớp Đại học ngành:

+ Luật (Văn bằng 1)

+ Luật (Văn bằng 2)

Hệ đào tạo: vừa làm vừa học(VLVH);

Thời gian đào tạo:

Văn bằng 1: 4 năm

Văn bằng 2: 2,5 năm

2. Trường liên kết : Đại học Đồng Tháp

- Lớp Cao đẳng ngành:

+ Sư phạm Mầm non

- Lớp Đại học các ngành:

+ Sư phạm Khoa học tự nhiên (VB1, VB2, Liên thông từ Cao đẳng)

+ Sư phạm Lịch sử Địa lý (VB1, VB2, Liên thông từ Cao đẳng)

Giáo dục tiểu học (Liên thông từ Cao đẳng)

Sư phạm Mầm non (Liên thông từ Trung cấp,Cao đẳng->ĐH)

+ Quản lý văn hóa (Liên thông từ TC, CĐ->ĐH, VB2) 

 

Hệ đào tạo: vừa làm vừa học

Thời gian đào tạo:

Cao đẳng: 3 năm

Văn bằng 1 (VB1): 4 năm

Văn bằng 2 (VB2): 2,5 - 3 năm

Liên thông từ Cao đẳng: 1,5 - 2 năm

 

Xem chi tiết thông báo tuyển sinh các lớp sư phạm, kế toán  

Xem chi tiết thông báo tuyển sinh lớp quản lý văn hoá 

3. Trường liên kết: Đại Học Mở Tp.HCM.

- Lớp Đại học ngành:

+ Kế toán (VB1)

Hệ đào tạo: vừa làm vừa học

Thời gian đào tạo: 3,5 năm;

- Lớp Đại học ngành:

+ Quản trị Kinh doanh (VB1)

Hệ đào tạo: Từ xa.

Thời gian đào tạo: 3 năm;

- Lớp Đại học ngành:

Luật Kinh tế (VB2)

Ngôn ngữ Anh (VB2)

Hệ đào tạo: Từ xa.

Thời gian đào tạo: 2 năm;

Xem chi tiết thông báo tuyển sinh lớp
Luật Kinh Tế và Ngôn Ngữ Anh

4. Trường liên kết: Đại học Tài chính-Marketing.

- Lớp Đại học ngành:

Quản trị kinh doanh (VB2, liên thông từ Cao đẳng)

Kế toán (VB2, liên thông từ Cao đẳng)

+ Tài chính ngân hàng (VB1)

Hệ đào tạo: vừa làm vừa học

Thời gian đào tạo:

Văn bằng 1: 4 năm

Văn bằng 2: 2,5 năm

Liên thông từ Cao đẳng: 1,5 năm

Xem chi tiết thông báo tuyển sinh

5. Trường liên kết: Đại học Giao thông Vận tải Tp.HCM

- Lớp Đại học ngành:

+ Kinh tế xây dựng (VB2, chuyên ngành Quản lý dự án)

+ Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp (VB1, VB2liên thông từ TC, CĐ)

+ Xây dựng Cầu đường (VB1, VB2liên thông từ TC, CĐ)

+ Công nghệ thông tin (VB1, VB2liên thông từ TC, CĐ)

+ Điện công nghiệp (VB2liên thông từ TC, CĐ)

Hệ đào tạo: Vừa làm vừa học

Thời gian đào tạo:

Văn bằng 1: 4 năm,

Văn bằng 22,5 năm,

Liên thông từ Trung cấp2,5 năm

Liên thông từ Cao đẳng2 năm

 

Xem chi tiết thông báo tuyển sinh

6. Trường liên kết: Viện Đào tạo Mở & Công nghệ Thông tin - Đại Học Huế

Đại học các ngành:

+ Luật (VB1, VB2, Liên thông từ TC, )

+ Ngôn ngữ Anh (VB2)

Hệ đào tạo: Từ xa;

Thời gian đào tạo:

Văn bằng 1: 4 năm

Văn bằng 2: 2,5 năm

Liên thông từ Trung cấp: 2,5 năm

Liên thông từ Cao đẳng: 2 năm

 

Xem chi tiết thông báo tuyển sinh ĐH Luật & Ngôn Ngữ Anh

 

7. Trường liên kết: Đại Học Vinh

- Lớp đại học các ngành:

+ Kinh tế nông nghiệp (VB2, Liên thông từ TC, CĐ)

+ Quản lý văn hóa  (VB2, Liên thông từ TC, CĐ)

+ Thương mại điện tử  (VB2, Liên thông từ TC, CĐ)

Hệ đào tạo: Từ xa

Thời gian đào tạo:

Văn bằng 2: 2,5 năm

Liên thông từ Trung cấp: 2,5 năm

Liên thông từ Cao đẳng: 1,5 năm

8. Trường liên kết: Đại học Tài Nguyên Môi Trường

- Lớp đại học các ngành:

+ Kỹ thuật trắc địa - bản đồ (VB2, Liên thông từ TC, CĐ)

+ Công nghệ kỹ thuật môi trường (VB2, Liên thông từ TCCĐ)

+ Thương mại điện tử (VB2, Liên thông từ TCCĐ)

Hệ đào tạo: VLVH.

Thời gian đào tạo:

Văn bằng 2: 2,5 năm

Liên thông từ TC lên ĐH: 2,5 năm

Liên thông từ CĐ lên ĐH: 1,5 năm

 

Xem chi tiết thông báo tuyển sinh

 

9. Trường liên kết: Đại học Điện Lực

- Lớp đại học ngành:

+ Hệ thống điện (VB2, Liên thông từ TCCĐ)

Hệ đào tạo: VLVH.

Thời gian đào tạo:

Văn bằng 2: 2,5 năm

Liên thông từ Trung cấp: 2,5 năm

Liên thông từ Cao đẳng: 1,5 năm

 

Xem chi tiết thông báo tuyển sinh.

 

10. Trường liên kết: Đại học Nông Lâm

- Lớp đại học ngành:

+ Bác sỹ thú y (VB2, Liên thông từ TC, CĐ)

Hệ đào tạo: VLVH.

Thời gian đào tạo:

Văn bằng 2: 2,5 năm

Liên thông từ TC lên ĐH: 2,5 năm

Liên thông từ CĐ lên ĐH: 1,5 năm

 

 

11. Các lớp chuyên đề:

+ Kế toán trưởng  

+ Quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên

+ Kỹ năng bán hàng và giao tiếp khách hàng 

+ Chứng chỉ nghiệp vụ đấu thầu qua mạng 

+ Chứng chỉ nghiệp vụ thư viện 

 

Mọi chi tiết xin liên hệ Phòng Quản lý đào tạo Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Tây Ninh, số 7hẻm 18đường Nguyễn Văn RốpKhu phố 5, phường 4, thành phố Tây Ninh.

Điện thoại0276.3842.374

Facebook page: facebook.com/ttgdtxtinhtayninh

Zalo page: zalo.me/371489836316894545

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các Tin Khác
 Thông báo tuyển sinh lớp “Bồi dưỡng Quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên” ( 23/11/2022 04:07:14) 
 Thông báo khai giảng lớp ĐH ngành LUẬT Văn bằng 2 Trường ĐH Luật Hà Nội - Hệ VLVH ( 05/10/2022 08:34:56) 
 Thông báo tuyển sinh lớp “Bồi dưỡng Quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên” ( 19/09/2022 04:19:56) 
 Thông báo tuyển sinh lớp “Bồi dưỡng Quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên” ( 24/05/2022 08:43:06) 
 Thông báo tuyển sinh lớp “Bồi dưỡng Quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên” ( 24/05/2022 08:41:37) 
 Thông báo khai giảng lớp ĐH ngành Trắc địa bản đồ ( 31/03/2022 08:41:46) 
 Thông báo chiêu sinh lớp Bồi dưỡng công tác thủ quỹ cho viên chức kiêm nhiệm trong GDMN, PT, GDTX ( 31/03/2022 08:34:31) 
 Thông báo chiêu sinh lớp Bồi dưỡng công tác thủ quỹ cho viên chức kiêm nhiệm trong GDMN, PT, GDTX ( 22/03/2022 08:34:01) 
 Thông báo khai giảng lớp ĐH ngành Trắc địa bản đồ ( 16/02/2022 02:33:35) 
 Thông báo chiêu sinh lớp Bồi dưỡng NV Quản lý Nhà nước ngạch Chuyên viên ( 07/01/2022 09:16:12) 
 Thông báo chiêu sinh lớp "Tập huấn NĐ 60/2021/NĐ-CP về chế độ tự chủ tài chính đơn vị sự nghiệp ( 05/01/2022 04:39:50) 
 Thông báo chiêu sinh lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Quản trị Hành chính văn phòng & Văn thư lưu trữ ( 05/01/2022 09:36:03) 
 Thông báo chiêu sinh lớp Bồi dưỡng NV báo cáo Thuế - NV áp dụng hóa đơn Điện tử ( 05/01/2022 09:10:32) 
 Thông báo khai giảng lớp ĐH ngành Kế toán và ngành Tài chính ngân hàng ( 03/01/2022 02:07:49) 
 Lớp liên thông từ Trung cấp Sư phạm mầm non lên Đại học ( 21/12/2021 08:44:34) 
    VIDEO CLIP _HỌC TẬP, SINH HOẠT
    HỌC TẬP
    LIÊN KẾT WEBSITE
    LƯỢT TRUY CẬP
TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH TÂY NINH
Địa chỉ : số 2, hẻm 1, Lạc Long Quân (7, hẻm 18, NV Rốp) Kp.5, P.4, Tp. Tây Ninh
Điện thoại : (0276) 3842374; (0276) 3842375; (0276) 3841305
Fax : (0276) 3842492
Email : ttgdtxtinh.tayninh@moet.edu.vn
Phát triển Bởi Công ty giải pháp Phần mềm & Website Phú lợi