FB tuyển sinh :       Zalo tuyển sinh:        
    CHIÊU SINH - TUYỂN SINH
    THÔNG BÁO
    VĂN BẢN PHÁP LUẬT
NgàyTiêu ĐềNội dungTập Tin
08/09/2023 PBGDPL T09.2023:Luật số: 07/2022/QH15 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật sở hữu trí tuệ
02/08/2023 PBGDPL T08.2023: Luật số: 04/2022/QH15 Luật Cảnh sát cơ động, quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Cảnh sát cơ động; bảo đảm điều kiện hoạt động, chế độ, chính sách đối với Cảnh sát cơ động; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
20/07/2023 PBGDPL T07-2023: Tài liệu hỏi đáp các VB Pháp luật Tài liệu Hỏi – đáp các Luật, gồm: Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022; Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022; Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 và Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023 do Sở Tư pháp biên soạn
06/07/2023 PBGDPL T07-2023: QĐ 1477/QĐ-TTg ngày 25/11/2022 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình "Hỗ trợ nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế cho thanh thiếu nhi Việt Nam giai đoạn 2022 - 2030"
02/06/2023 PBGDPL T06-2023: Nghị quyết 154/NĐ-CP Nghị quyết 154/NĐ-CP ngày 23/11/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 07 tháng 10 năm 2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
08/05/2023 PBGDPL T05-2023: Nghị định 111/2022/NĐ-CP Nghị định số 111/2022/NĐ-CP của Chính phủ: Về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.
05/04/2023 PBGDPL T04-2023: Nghị định 12/2022/NĐ-CP Nghị định 12/2022/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động (NLĐ) Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
01/03/2023 PBGDPL T03-2023: Nghị định 42/2022/NĐ-CP Nghị định 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 quy định việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan Nhà nước trên môi trường mạng. Theo đó, Nghị định quy định cơ quan nhà nước công khai trên môi trường mạng các thông tin cho tổ chức, cá nhân theo quy định của Luật Tiếp cận thông tin, Luật Công nghệ thông tin, phải bảo đảm cung cấp các thông tin như sau:
06/02/2023 PBGDPL T02-2023: Nghị định 59/2022/NĐ-CP Nghị định này quy định về danh tính điện tử, định danh điện tử, xác thực điện tử; dịch vụ xác thực điện tử; quyền, nghĩa vụ của bên sử dụng dịch vụ xác thực điện tử; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan
14/01/2023 PBGDPL T01.2023: Nghị định 144/2021/NĐ-CP Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình
14/01/2023 PBGDPL T01.2023: Nghị quyết 68/NQ-HĐND Nghị quyết của HĐND tỉnh Tây Ninh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2023
05/12/2022 PBGDPL T12.2022: Nghị định 102/2021/NĐ-CP Nghị định số 102/2021/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn; hải quan; kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số; quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước; kế toán, kiểm toán độc lập
02/11/2022 PBGDPL T11.2022: Nghị định 13/2018/NĐ-CP Nghị định 13/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin
02/11/2022 PBGDPL T11.2022: Luật 104/2016/QH13 Luật số 104/2016/QH13 của Quốc hội: Luật Tiếp cận thông tin
04/10/2022 PBGDPL T10.2022: Nghị định 59/2019/NĐ-CP Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 15/08/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
    VIDEO CLIP _HỌC TẬP, SINH HOẠT
    HỌC TẬP
    LIÊN KẾT WEBSITE
    LƯỢT TRUY CẬP
TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH TÂY NINH
Địa chỉ : số 2, hẻm 1, Lạc Long Quân (7, hẻm 18, NV Rốp) Kp.5, P.4, Tp. Tây Ninh
Điện thoại : (0276) 3842374; (0276) 3842375; (0276) 3841305
Fax : (0276) 3842492
Email : ttgdtxtinh.tayninh@moet.edu.vn
Phát triển Bởi Công ty giải pháp Phần mềm & Website Phú lợi