FB tuyển sinh :       Zalo tuyển sinh:        
    CHIÊU SINH - TUYỂN SINH
    THÔNG BÁO
    VĂN BẢN PHÁP LUẬT
NgàyTiêu ĐềNội dungTập Tin
05/07/2024 PBGDPL T07.2024: Luật số 19/2023/QH15 Luật này quy định về nguyên tắc, chính sách bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; quyền và nghĩa vụ của người tiêu dùng; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh đối với người tiêu dùng; hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của cơ quan, tổ chức; giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh; quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
04/06/2024 PBGDPL T06.2024: Luật số: 26/2023/QH15 Luật này quy định về Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước; thẻ căn cước, căn cước điện tử; giấy chứng nhận căn cước; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
04/06/2024 PBGDPL T06.2024: Nghị định 71/2023/NĐ-CP Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2020 về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.
08/05/2024 PBGDPL T05.2024: Nghị định 48/2023/NĐ-CP Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức
08/05/2024 PBGDPL T05.2024: Nghị định 85/2023/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
12/04/2024 PBGDPL T04.2024: Luật số: 23/2023/QH15 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam số 49/2019/QH14 và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam số 47/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 51/2019/QH14.
12/04/2024 PBGDPL T04.2024: Nghị định 70/2023/NĐ-CP Nghị định 70/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 152/2020/NĐ-CP quy định người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
08/03/2024 GDPL 02/2024: 1. Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở 2. UBND Tỉnh ban hành kế hoạch đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
08/03/2024 GDPL 03/2024: 1. Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình 2. Tuyên truyền hưởng ứng Ngày Quốc tế phụ nữ 08/3 và tuyên truyền hưởng ứng Ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3 và Giờ Trái đất năm 2024 theo chỉ đạo của ngành
08/03/2024 GDPL 01/2024: 1. Nghị quyết của HĐND tỉnh Tây Ninh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2024 2. Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới 3. Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc 4. Tuyên truyền nghỉ tết nguyên đán an toàn, lành mạnh, giữ gìn an ninh trật tự, thực hiện ATGT, phòng chống cháy nổ, giữ gìn vệ sinh an toàn thực phẩm và không vi phạm pháp luật về pháo nổ.
01/12/2023 PBGDPL T12.2023: Luật 06/2022/QH15 Luật Thi đua Khen thưởng 2022: quy định về đối tượng, phạm vi, nguyên tắc, hình thức, tiêu chuẩn, thẩm quyền, trình tự và thủ tục thi đua, khen thưởng.
01/11/2023 PBGDPL T11.2023: Luật 28/2009/QH12 Luật này quy định về trình tự, thủ tục cung cấp, tiếp nhận, cập nhật thông tin lý lịch tư pháp; lập Lý lịch tư pháp; tổ chức và quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp; cấp Phiếu lý lịch tư pháp; quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp
01/11/2023 PBGDPL T11.2023: Luật 23/2018/QH14 Luật này quy định về hành vi hạn chế cạnh tranh, tập trung kinh tế gây tác động hoặc có khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh đến thị trường Việt Nam; hành vi cạnh tranh không lành mạnh; tố tụng cạnh tranh; xử lý vi phạm pháp luật về cạnh tranh; quản lý nhà nước về cạnh tranh
01/11/2023 PBGDPL T11.2023: Luật 14/2022/QH15 Luật này quy định về các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý tổ chức, cá nhân có hành vi rửa tiền; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng, chống rửa tiền; hợp tác quốc tế về phòng, chống rửa tiền ...
02/10/2023 PBGDPL T10.2023: Thông tư 10/2022/TT-BNV Thông tư 10/2022/TT-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư quy định thời hạn bảo quản tài liệu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
    VIDEO CLIP _HỌC TẬP, SINH HOẠT
    HỌC TẬP
 Thăm dò nhu cầu học tập
 Góp ý
    LIÊN KẾT WEBSITE
    LƯỢT TRUY CẬP
TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH TÂY NINH
Địa chỉ : số 2, hẻm 1, Lạc Long Quân (7, hẻm 18, NV Rốp) Kp.5, P.4, Tp. Tây Ninh
Điện thoại : (0276) 3842374; (0276) 3842375; (0276) 3841305
Fax : +GMAIL: ttgdtxtn2023@gmail.com
Email : ttgdtxtinh.tayninh@moet.edu.vn
Phát triển Bởi Công ty giải pháp Phần mềm & Website Phú lợi