FB page : Facebook.com/ttgdtxtinhtayninh               
    CHIÊU SINH - TUYỂN SINH
    THÔNG BÁO
    VĂN BẢN PHÁP LUẬT
NgàyTiêu ĐềNội dungTập Tin
01/03/2023 PBGDPL T03-2023: Nghị định 42/2022/NĐ-CP Nghị định 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 quy định việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan Nhà nước trên môi trường mạng. Theo đó, Nghị định quy định cơ quan nhà nước công khai trên môi trường mạng các thông tin cho tổ chức, cá nhân theo quy định của Luật Tiếp cận thông tin, Luật Công nghệ thông tin, phải bảo đảm cung cấp các thông tin như sau:
06/02/2023 PBGDPL T02-2023: Nghị định 59/2022/NĐ-CP Nghị định này quy định về danh tính điện tử, định danh điện tử, xác thực điện tử; dịch vụ xác thực điện tử; quyền, nghĩa vụ của bên sử dụng dịch vụ xác thực điện tử; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan
14/01/2023 PBGDPL T01.2023: Nghị định 144/2021/NĐ-CP Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình
14/01/2023 PBGDPL T01.2023: Nghị quyết 68/NQ-HĐND Nghị quyết của HĐND tỉnh Tây Ninh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2023
05/12/2022 PBGDPL T12.2022: Nghị định 102/2021/NĐ-CP Nghị định số 102/2021/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn; hải quan; kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số; quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước; kế toán, kiểm toán độc lập
02/11/2022 PBGDPL T11.2022: Nghị định 13/2018/NĐ-CP Nghị định 13/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin
02/11/2022 PBGDPL T11.2022: Luật 104/2016/QH13 Luật số 104/2016/QH13 của Quốc hội: Luật Tiếp cận thông tin
04/10/2022 PBGDPL T10.2022: Nghị định 59/2019/NĐ-CP Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 15/08/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng
05/09/2022 PBGDPL T09.2022: Nghị định 125/2021/NĐ-CP Nghị định 125/2021/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới
05/08/2022 PBGDPL T08.2022: Nghị định 118/2021/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính. Hiệu lực từ ngày 01/01/2022.
08/07/2022 PBGDPL T07.2022: Nghị định 105/2021/NĐ-CP Nghị định số 105/2021/NĐ-CP ngày 04/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống ma túy.
01/06/2022 PBGDPL T06.2022: Luật 73/2021/QH14 Luật Phòng, chống ma túy (2021
06/05/2022 PBGDPL T05.2022: Nghị định 55/2021/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 11 năm 2016 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường (kèm theo Nghị định 155/2016/NĐ-CP)
08/04/2022 PBGDPL T04.2022: Nghị định 90/2020/NĐ-CP Nghị định về đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức
08/04/2022 PBGDPL T04.2022: Luật số 01/2021/QH15 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và phụ lục danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của luật thống kê
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
    VIDEO CLIP _HỌC TẬP, SINH HOẠT
    HỌC TẬP
    LIÊN KẾT WEBSITE
    LƯỢT TRUY CẬP
TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH TÂY NINH
Địa chỉ : số 2, hẻm 1, Lạc Long Quân (7, hẻm 18, NV Rốp) Kp.5, P.4, Tp. Tây Ninh
Điện thoại : (0276) 3842374; (0276) 3842375; (0276) 3841305
Fax : (0276) 3842492
Email : ttgdtxtinh.tayninh@moet.edu.vn
Phát triển Bởi Công ty giải pháp Phần mềm & Website Phú lợi