FB tuyển sinh :       Zalo tuyển sinh:        
    CHIÊU SINH - TUYỂN SINH
    THÔNG BÁO
    THỦ TỤC HÀNH CHÁNH
NgàyTiêu ĐềNội dungTập Tin
05/02/2021 PBGDPL T01.2021: 10/2020/NQ-HĐND Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tây Ninh 5 năm 2021 - 2025
05/02/2021 PBGDPL T01.2021: Luật 65/2020/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội
05/02/2021 PBGDPL T01.2021: Luật 67/2020/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính
05/02/2021 PBGDPL T02.2021: QUyết định 753/QĐ-TTg Quyết định của Chính phủ ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 01 tháng 11 năm 2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật
05/02/2021 PBGDPL T02.2021: A/RES/61/106 (Đại Hội đồng Liên Công ước của Liên hợp quốc về quyền của người khuyết tật
05/02/2021 PBGDPL T02.2021: Nghị định 04/2021/NĐ-CP Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục
19/10/2018 PBGDPL T10.2018: Luật 20/2017/QH14 Luật Quản lý nợ công
19/10/2018 PBGDPL T10.2018: Nghị định 16/2015/NĐ-CP Nghị định Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị nghiệp công lập
15/11/2013 Thông tư 54/2011-Điều lệ trường TCCN Điều lệ trường trung cấp chuyên nghiệp
14/11/2013 Sở YTTN: Công văn 2591/SYT-TCCB, ngày 06/9/2013 về Sở YTTN: Công văn 2591/SYT-TCCB, ngày 06/9/2013 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05/CT-UBND tỉnh
12/11/2013 Công văn 2591/SYT-TCCB, ngày 06/9/2013 Sở YTTN: Công văn 2591/SYT-TCCB, ngày 06/9/2013 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05/CT-UBND tỉnh
12/11/2013 Công văn 2836/SYT-NVY - Công văn 2833/SYT-NVY ngày 01/10/2013 báo cáo công tác phòng chống lụt bão 9 tháng Tải về 2833/SYT-NVY Sở YTTN: Công văn 2836/SYT-NVY, ngày 02/10/2013 tăng cương quản lý sử dụng vacxin tại các cơ sở KCB Tải về 2836/SYT-NVy
12/11/2013 Công văn 2836/SYT-NVY Sở YTTN: Công văn 2836/SYT-NVY, ngày 2/10/2013 tăng cương quản lý sử dụng vacxin tại các cơ sở KCB
12/11/2013 Công văn 2833/SYT-NVY ngày 01/10/2013 báo cáo công Công văn 2833/SYT-NVY ngày 01/10/2013 báo cáo công tác phòng chống lụt bão 9 tháng Tải về 2833/SYT-NVY Sở YTTN
12/11/2013 Sở YTTN: Công văn 2836/SYT-NVY, ngày 2/10/2013 tăn Sở YTTN: Công văn 2836/SYT-NVY, ngày 2/10/2013 tăng cương quản lý sử dụng vacxin tại các cơ sở KCB
1 2
    VIDEO CLIP _HỌC TẬP, SINH HOẠT
    HỌC TẬP
 Thăm dò nhu cầu học tập
 Góp ý
    LIÊN KẾT WEBSITE
    LƯỢT TRUY CẬP
TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH TÂY NINH
Địa chỉ : số 2, hẻm 1, Lạc Long Quân (7, hẻm 18, NV Rốp) Kp.5, P.4, Tp. Tây Ninh
Điện thoại : (0276) 3842374; (0276) 3842375; (0276) 3841305
Fax : +GMAIL: ttgdtxtn2023@gmail.com
Email : ttgdtxtinh.tayninh@moet.edu.vn
Phát triển Bởi Công ty giải pháp Phần mềm & Website Phú lợi