FB tuyển sinh :       Zalo tuyển sinh:        
    CHIÊU SINH - TUYỂN SINH
    THÔNG BÁO
     NGOẠI NGỮ - TIN HỌC
(30/07/2023 08:12:28)
Trung tâm GDTX tỉnh Tây Ninh liên kết với Trung tâm tin học Đại học KHTN TP.HCM tổ chức thi chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản & nâng cao khóa ngày 10/09/2023 cụ thể:
(12/05/2023 09:59:36)
Trung tâm GDTX tỉnh Tây Ninh liên kết với Trung tâm tin học Đại học KHTN TP.HCM tổ chức thi chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản & nâng cao khóa ngày 25/06/2023 cụ thể:
(01/02/2023 03:14:24)
Trung tâm GDTX tỉnh Tây Ninh liên kết với Trung tâm tin học Đại học KHTN TP.HCM tổ chức thi chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản & nâng cao khóa ngày 05/03/2023 cụ thể:
(04/10/2022 10:10:39)
Trung tâm GDTX tỉnh Tây Ninh liên kết với Trung tâm tin học Đại học KHTN TP.HCM tổ chức thi chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản & nâng cao khóa ngày 04/12/2022 cụ thể:
(04/08/2022 02:34:18)
Trung tâm GDTX tỉnh Tây Ninh liên kết với Trung tâm tin học Đại học KHTN TP.HCM tổ chức thi chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản & nâng cao khóa ngày 18/09/2022 cụ thể:
(16/04/2022 11:06:54)
Phòng Ngoại ngữ-Tin học Trung tâm GDTX tỉnh Tây Ninh THÔNG BÁO
(01/04/2022 10:04:06)
Trung tâm GDTX tỉnh Tây Ninh tổ chức kỳ thi Chứng chỉ tiếng Anh Cambridge khoá ngày 09/06/2022 cụ thể:
(31/03/2022 03:41:22)
Trung tâm GDTX tỉnh Tây Ninh liên kết với Trung tâm tin học Đại học KHTN TP.HCM tổ chức thi chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản & nâng cao khóa ngày 24/04/2022 cụ thể:
(16/07/2021 04:05:08)
Phòng Ngoại ngữ-Tin học Trung tâm GDTX tỉnh Tây Ninh THÔNG BÁO
(19/06/2021 09:10:37)
Phòng Ngoại ngữ-Tin học Trung tâm GDTX tỉnh Tây Ninh THÔNG BÁO
(10/06/2021 10:17:42)
Phòng Ngoại ngữ-Tin học Trung tâm GDTX tỉnh Tây Ninh THÔNG BÁO
(17/03/2021 02:42:50)
Trung tâm GDTX tỉnh Tây Ninh tổ chức kỳ thi Chứng chỉ tiếng Anh Cambridge khoá ngày 19/06/2021
(20/01/2021 08:51:51)
Trung tâm GDTX tỉnh Tây Ninh liên kết với Trung tâm tin học Đại học KHTN TP.HCM tổ chức thi chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản & nâng cao khóa ngày 28/03/2021 cụ thể:
(27/12/2020 04:08:28)
Trung tâm GDTX tỉnh Tây Ninh tổ chức kỳ thi Chứng chỉ tiếng Anh Cambridge khoá ngày 20/03/2021
(29/10/2020 06:15:49)
Trung tâm GDTX tỉnh Tây Ninh liên kết với Trung tâm tin học Đại học KHTN TP.HCM tổ chức thi chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản & nâng cao khóa ngày 27/12/2020 cụ thể:
1 2 3 4 5
    VIDEO CLIP _HỌC TẬP, SINH HOẠT
    HỌC TẬP
    LIÊN KẾT WEBSITE
    LƯỢT TRUY CẬP
TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH TÂY NINH
Địa chỉ : số 2, hẻm 1, Lạc Long Quân (7, hẻm 18, NV Rốp) Kp.5, P.4, Tp. Tây Ninh
Điện thoại : (0276) 3842374; (0276) 3842375; (0276) 3841305
Fax : (0276) 3842492
Email : ttgdtxtinh.tayninh@moet.edu.vn
Phát triển Bởi Công ty giải pháp Phần mềm & Website Phú lợi