FB tuyển sinh :       Zalo tuyển sinh:        
    CHIÊU SINH - TUYỂN SINH
    THÔNG BÁO
     VỪA LÀM VỪA HỌC
Thứ Hai - 06/11/2023
Kế hoạch học - thi tháng 11/2023
  

Các lớp tập trung học (17 lớp, kể cả lớp ghép)

 

 

Stt

Tên lớp

Môn học

Thời gian học

1

ĐHLT H.thống điện22

- Được phân môn hàng tuần

- Học online T7, CN

2

ĐHLT H.thống điện23

- Được phân môn hàng tuần

- Học online T7, CN

3

ĐH CNTT23

- Hệ điều hành;

- Lý thuyết đồ thị.

- Học online từ 21/10 – 19/11

4

ĐH GDMN23-L2, L3

- TD nhịp điệu cho trẻ MN.

- 28/10 - 12/11/2023 (TT)

5

ĐH GDMN23-L2

- Tổ chức hoạt động trải nghiệm ở Tiểu học

- 28/10 - 12/11/2023 (TT);

- 04/10 - 12/11/2023 (TT).

6

ĐHGDMN21-L3

- TD nhịp điệu cho trẻ MN.

- 29/10 – 12/11/2023 (TT);

7

ĐH NNA22, 23-HUẾ

 

(TT)

8

ĐH NNA24-HUẾ

SL: 22 HV

- Học Online từ 01/11/2023

9

ĐH LUẬT20 (VB1), 21, 22, 23 (VB1, 2)-HUẾ

 

(TT)

10

ĐH QLĐĐ22-HUẾ

(30 HV, học trực tiếp)

- Trắc địa thực hành;

- Thao tác nghề QLĐĐ

27 - 28/11/2023;

28 - 30/11/2023.

11

ĐH Luật HN VB1K7

- Luật Hôn nhân gia đình

03/11/2023->06/11/2023

12

ĐH Luật HN VB2K6

- Luật Lao động

03/11/2023->13/11/2023

 
 

             Các lớp tập trung thi (40 lược/12 lớp)

 

 

Stt

Tên lớp

Môn thi

Thời gian

1

ĐH NNA22 - Huế

- Phân tích diễn ngôn.

- S.26/11, ca.1 - 01P/31 HV

2

 

ĐH Luật Huế22

- Pháp luật thị trường chứng khoán;

- Thực hành nghề nghiệp.

- C.25/11, 2 ca - 01P/29 HV

 

 

- PL về TM hoá tài sản trí tuệ;

- PL XNK qua biên giới.

- S.26/11, 2 ca - 01P/29 HV

- Cải cách hành chính.

- C.26/11, 2 ca - 01P/16 HV

3

ĐH Luật Huế23 - L1

- Luật Môi trường;

- Luật Hành chính.

- C.25/11, 2 ca - 01P/49 HV

 

 

- Luật Thương mại.

- S.26/11, 2 ca - 01P/49 HV

- Luật Hình sự 1, 2.

- C.26/11, 2 ca - 01P/49 HV

4

ĐH Luật Huế23 – L2

- Luật Hiến pháp 1, 2.

- C.25/11, 2 ca - 01P/57 HV

 

 

- Luật Thương mại 1, 2

- S.26/11, 2 ca - 01P/57 HV

- Luật Dân sự 1, 2.

- C.26/11, 2 ca - 01P/57 HV

5

ĐH QLĐĐ22 - Huế

- Thị trường BĐS;

- Bản đồ địa chính.

- C.25/11, 2 ca - 01P/30 HV

 

 

- Hệ thống TT địa lý;

- Đánh giá tác động môi trường.

- S.26/11, 2 ca - 01P/30 HV

- PL đất đai;

- Bản đồ học.

- C.26/11, 2 ca - 01P/30 HV

6

ĐH Luật HN VB1K7

- Luật Đầu tư;

- Luật Hôn nhân gia đình.

- Ca.1-06/11/2023;

- Ca.2-06/11/2023

7

ĐH Luật HN VB2K6

- Luật Hôn nhân gia đình;

- Pháp luật ASEAN;

- Luật Lao động.

- Ca.1-06/11/2023;

- Ca.2-06/11/2023;

- Ca.1-13/11/2023.

8

ĐH QTKD21

- Quản trị chiến lược;

- Quan hệ công chúng;

- Quản trị hiệu quả công việc.

- Ca.1-18/11/2023;

- Ca.2-18/11/2023;

- Ca.1-19/11/2023.

9

ĐH QTKD22

- Văn hoá doanh nghiệp;

- Quản trị Marketing;

- Quản trị vận hành.

- Ca.1-18/11/2023;

- Ca.2-18/11/2023;

- Ca.1-19/11/2023.

10

ĐH QTKD22-K2

- Triết học Mac-Lênin;

- Tư duy phản biện;

- Con người và môi trường.

- Ca.1-18/11/2023;

- Ca.2-18/11/2023;

- Ca.1-19/11/2023.

11

ĐH KT20-VB1

- Xác suất thống kê;

- Tư tưởng HCM;

- Nghiệp vụ ngân hàng.

- Ca.1-18/11/2023;

- Ca.2-18/11/2023;

- Ca.1-19/11/2023.

12

ĐH KT23-VB1

- Kinh tế chính trị Mác Lênin;

- Kế toán tài chính 1;

- Thị trường tài chính;

- Kinh doanh và nghiệp vụ.

- Ca.1-18/11/2023;

- Ca.2-18/11/2023;

- Ca.1-19/11/2023;

- Ca.2-19/11/2023.

 

 

Các Tin Khác
 Kế hoạch học - thi tháng 12/2023 ( 03/12/2023 03:54:09) 
 Kế hoạch học - thi tháng 11/2023 ( 06/11/2023 03:54:26) 
 Kế hoạch học - thi tháng 10/2023 ( 03/10/2023 03:55:05) 
 Kế hoạch học - thi tháng 09/2023 ( 06/09/2023 03:56:16) 
 Kế hoạch học - thi tháng 08/2023 ( 06/08/2023 03:56:44) 
 Kế hoạch học - thi tháng 07/2023 ( 05/07/2023 03:44:59) 
 Kế hoạch học - thi tháng 06/2023 ( 03/06/2023 03:42:13) 
 Kế hoạch học - thi tháng 05/2023 ( 03/05/2023 03:41:20) 
 Kế hoạch học - thi tháng 04/2023 ( 04/04/2023 03:40:19) 
 Kế hoạch học - thi tháng 03/2023 ( 02/03/2023 03:39:12) 
 Kế hoạch học - thi tháng 02/2023 ( 04/02/2023 02:50:19) 
 Kế hoạch thi tháng 01/2023 ( 03/01/2023 03:57:55) 
 Kế hoạch học tháng 01/2023 ( 03/01/2023 03:57:23) 
 Kế hoạch thi tháng 12/2022 ( 03/12/2022 03:56:01) 
 Kế hoạch học tháng 12/2022 ( 03/12/2022 03:55:20) 
    VIDEO CLIP _HỌC TẬP, SINH HOẠT
    HỌC TẬP
 Thăm dò nhu cầu học tập
 Góp ý
    LIÊN KẾT WEBSITE
    LƯỢT TRUY CẬP
TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH TÂY NINH
Địa chỉ : số 2, hẻm 1, Lạc Long Quân (7, hẻm 18, NV Rốp) Kp.5, P.4, Tp. Tây Ninh
Điện thoại : (0276) 3842374; (0276) 3842375; (0276) 3841305
Fax : +GMAIL: ttgdtxtn2023@gmail.com
Email : ttgdtxtinh.tayninh@moet.edu.vn
Phát triển Bởi Công ty giải pháp Phần mềm & Website Phú lợi