Hộp thư l Trợ giúp l Hỏi đáp l Liên hệ  
Tìm kiếm

Web GDTX
Liên kết web

Lượt truy cập


Số người online

.: Danh sách lịch thi các lớp

Danh sách lịch thi các lớp, Anh (Chị) có thể tải về xem, bằng cách click vào tải về.

 
Lịch thi trả nợ đợt tháng 01/2015 các lớp ĐH Trường ĐH Mở TPHCM tải về
Kế hoạch thi tra nợ môn đợt tháng 10/2014 các lớp ĐH hệ TX ĐH Mở TP.HCM tải về
Lịch thi học kỳ 2 năm học 2013-2014 lớp ĐH Lưu trữ - Quản trị Văn phòng Tây Ninh tải về
Lịch thi lần 2 HK2 năm học 2013-2014 các lớp ĐH Ngân hàng TPHCM tải về
Lịch thi lần 1 HK2 năm học 2013-2014 các lớp ĐH Ngân hàng TPHCM tải về
Lịch thi trả nợ các lớp ĐH Trường ĐH Mở TPHCM đợt tháng 6/2014 tải về
Lịch học trả nợ đợt tháng 03/2014 các lớp ĐH Hệ TX ĐH Mở TP.HCM tải về
Lịch thi lần 2 Lớp ĐH Kinh tế K2013 tải về
Lịch thi lần 1 Lớp ĐH Kinh tế K2013 tải về
Lịch thi lần 2 Lớp ĐH Kinh tế K2012 tải về
Lịch thi lần 1 Lớp ĐH Kinh tế K2012 tải về
Lịch thi trả nợ môn tháng 12/2013 các lớp ĐH Hệ TX Trường ĐH Mở tải về
Thông báo v/v tổ chức thi tốt nghiệp lớp ĐH Ngân Hàng K36 TN tải về
Lịch thi trả nợ môn đợt tháng 09/2013 các lớp ĐH hệ TX - ĐH Mở TP.HCM tải về
Lịch thi lần 2 các lớp ĐH Ngân Hàng TP.HCM tải về
Lịch thi lần 1 các lớp ĐH Ngân Hàng TP.HCM tải về
Kế hoạch thi trả nợ môn đợt tháng 07/2013 các lớp ĐH Trường ĐH Mở TP.HCM tải về
Lịch thi kết thúc học phần môn Kế toán tài chính 3 Lớp ĐH Liên thông kế toán tải về
Lịch thi trả nợ lần 3 lớp ĐH Kinh tế K2012 tải về
Lịch thi kết thúc học phần lần 2 lớp ĐH Kinh tế K2012 tải về
Lịch thi kết thúc học phần lần 1 lớp ĐH Kinh tế K2012 tải về
Lịch thi Kết thúc học phần lớp ĐH liên thông K2010 & K2011 tải về
Lịch thi trả nợ các lớp ĐH Kế toán + QTKD hệ TX Trường ĐH Mở TP.HCM tải về
Lịch thi tốt nghiệp lớp Trung cấp Tin học Kế toán K2010 tải về
Lịch thi lần 2 HK6 ĐH QTKD K2009 TX (Mới) tải về
Lịch thi lần 2 HK6 Lớp 2 ĐH Kế toán K2009 TX (Mới) tải về
Lịch thi lần 2 HK6 Lớp 1 ĐH Kế toán K2009 TX (Mới) tải về
Lịch thi trả nợ học phần lớp ĐH Kinh tế K2008 tải về
Lịch thi kết thúc hoc phần các lớp Liên thông ngành kế toán K10 & K11 tải về
Thông báo v/v đăng ký thi lần 3 và trả nợ học phần đối với các lớp ĐH Kinh tế TP.HCM tải về
Thông báo v/v quy định mức lệ phí thi lần 3 và trả nợ môn của các lớp ĐH Kinh tế TP.HCM tải về
Thông báo về việc tổ chức thi Tốt Nghiệp lần 3 các lớp ĐH Kinh tế TP.HCM tải về
Thông báo về việc quy định thi kết thúc học phần đối với các lớp ĐH Kinh tế Trường ĐH Kinh tế TP.HCM tải về
Lịch thi các lớp ĐH Luật TX ĐH Huế đợt thi ngày 3,4/3/2012 tải về
Thông báo về thủ tục thi lần 3 các lớp ĐH Kinh tế Trường ĐHKT TP.HCM tải về
Lịch thi lần 3 lớp ĐH Kinh tế K2008 tải về
Lịch thi hết môn lần 3 lớp ĐH Kinh tế K2008 tải về
Lịch thi hết môn lần 2 lớp ĐH Kinh tế K2008 tải về
Lịch thi lần 2 học kỳ III lớp ĐH Kế toán K2010 hệ TX tải về
Lịch thi lần 2 học kỳ III lớp ĐH QTKD K2010 hệ TX tải về
Lịch thi Học kỳ III lớp ĐH Liên thông A,B K2010 tải về
Lịch thi lần 2 HK 5 lớp ĐH QTKD TX K2009 tải về
Lịch thi lần 2 HK 5 lớp ĐH Kế toán 2 TX K2009 tải về
Lịch thi lần 2 HK 5 lớp ĐH Kế toán 1 TX K2009 tải về
Lịch thi hết môn lần 2 lớp ĐH Kinh tế K2008 tải về
Lịch thi kết thúc học phần HK3 Lớp ĐH Liên thông Kế toán K2010 tải về
Lịch thi hết môn Lần 1 lớp ĐH Kinh tế K2008 tải về
Lịch thi Tốt nghiệp lần 3 lớp Trung cấp Tin học - Kế toán K2008 tải về
Lịch thi lần 2 HK2 lớp ĐH QTKD K2010 Hệ TX tải về
Lịch thi lần 2 HK2 lớp ĐH Kế toán K2010 Hệ TX tải về
Lịch thi hết môn lần 1 lớp ĐH kinh tế K2008 tải về
Kế hoạch thi trả nợ các lớp K2008 Hệ từ xa Trường ĐH Mở TP.HCM tải về
Lịch thi kết thúc môn học lớp ĐH Văn Hóa Tây Ninh từ ngày 30/08 đến 31/08/2011 tải về
Lịch thi hết môn lần 2 lớp ĐH Kinh tế K2008 tải về
Lịch thi trả nợ học phần lớp ĐH Kinh tế K2007 tải về
Lịch thi hết môn lần 2 HK1 các lớp ĐH Ngân hàng tải về
Lịch thi hết nôn lần 1 HK1 các lớp ĐH Ngân hàng tải về
Lịch thi vét các lớp ĐH Ngân hàng tại TTGDTX Tây Ninh tải về
Lịch thi kết thúc học phần lớp ĐH Liên thông Kế toán K2010 tải về
Lịch thi lần 2 HK4 Lớp QTKD TX K2009 tải về
Lịch thi lần 2 HK4 Lớp 2 Kế toán TX K2009 tải về
Lịch thi lần 2 HK4 Lớp 1 Kế toán TX K2009 tải về
Lịch thi lần 2 Học kỳ III Lớp ĐH QTKD TX K2009 tải về
Lịch thi lần 2 Học kỳ III Lớp ĐH Kế toán 2 TX K2009 tải về
Lịch thi lần 2 Học kỳ III Lớp ĐH Kết toán 1 TX K2009 tải về
Lịch thi tốt nghiệp lần 3 lớp ĐH Ngân Hàng K33 TN tải về
Lịch thi lần 2 HKII năm học 2010-2011 lớp ĐH Kinh tế K2007TN tải về
Lịch thi hết môn L3 HKII năm học 2010-2011 lớp ĐH Kinh tế K2007 tải về
Lịch thi lần 2 HK6 lớp ĐH QTKD TX K2008 tải về
Lịch thi lần 2 HK6 lớp ĐH Kế toán TX K2008 tải về
Lịch thi lần 2 HK1 lớp ĐH QTKD TX K2010 tải về
Lịch thi lần 2 HK1 lớp ĐH Kế toán TX K2010 tải về
Lịch thi hết môn Lần 2 Lớp Đ H Kinh tế K2007 TN tải về
Lịch thi hết môn Lần 2 Lớp Đ H Kinh tế K2008 TN tải về
Lịch thi hết môn Lần 3 Lớp Đ H Kinh tế K2007 TN tải về
Lịch thi hết môn Lần 3 Lớp Đ H Kinh tế K2008 TN tải về
Lịch thi lần 2 HK V Lớp ĐH Kế toán K2008 TX tải về
Lịch thi lần 2 HK V Lớp ĐH Quan tri kinh doanh K2008 TX tải về
Lịch thi trả nợ môn các lớp Hệ ĐTTX K2007 Trường ĐH Mở TP.HCM tải về
Lịch thi kết thúc học phần 1 lớp ĐH Liên thông ngành kế toán tải về
Lịch thi lần 1 học kỳ I năm học 2010-2011 lớp ĐH Bách khoa Điện Năng tải về
Lịch thi lần 2 HK II Lớp Kế Toán K2009 Lớp 2 - Hệ TX tải về
Lịch thi lần 2 HK II Lớp Kế Toán K2009 Lớp 1 - Hệ TX tải về
Lịch thi lần 2 HK II Lớp QTKD K2009- Hệ TX tải về
Lịch thi lần 2 HK 7 Lớp ĐH Quản trị kinh doanh K2007 hệ từ xa tải về
Lịch thi lần 2 HK 7 Lớp ĐH kế toán K2007 hệ từ xa tải về
Lịch thi kết thúc học phần 1 lớp ĐH liên thông ngành Kế toán (Lớp A+B) tải về
TB Thi Trả Nợ Môn XSTK Lớp [TCDN] ĐHKT K2008TN tải về
Lịch Thi Lần 1 Đợt Học Tháng 05/2010 Lớp [TCDN] - ĐHKT K2008TN tải về
Lịch Thi Lần 1 HK2/2009 -2010 Lớp Điện Năng ĐHBK 2008TN tải về
Lịch Thi Lần 2 HK1/09 - 10 Lớp Điện Năng ĐHBK 2008TN tải về
Lịch Thi Trả Nợ Học Phần Các Lớp thuộc ĐHKT Khoá 2007 Và 2008 Tây Ninh tải về
Thông Báo Dời Lịch Thi HK5 Lớp ĐH Quản Lý Văn Hoá TN tải về
Lịch Thi Lần 1 HK 2 / 09 - 10 Lớp [TCDN] ĐHKT K2008TN tải về
Lịch Thi Lần 2 HK1/09-10 Lớp [TCDN] ĐHKT K2008TN (Đợt 1) tải về
Thay Đổi Lịch Thi Lần 1 HK1/09_10 Lớp Điện Năng ĐHBK 2008TN tải về
Lịch Thi Lần 1 HK1/09 - 10 Lớp ĐHKT 2008TN(Đợt 1) tải về
Lịch Thi Lần 1 HK1/09 - 10 Các Lớp: XDDD + TDH + Điện Năng tải về
DS Đăng Ký Thi Lần 3 Lớp ĐHKT 2008TN tải về
Danh Sách Thi Lần 2 HK2/08 - 09 Lớp ĐHKT 2008TN tải về
Lịch thi lần 3 HK1 + Lần 2 HK2 năm học 2008-2009 Lớp ĐHKT 2008 TN tải về
Kế hoạch thi lần 2 học kỳ III Ngành QTKD hệ từ xa K2007 tải về
Kế hoạch thi lần 2 học kỳ V Ngành Kế Toán hệ từ xa K2006 tải về
Kế hoạch thi lần 2 học kỳ V Ngành QTKD hệ từ xa K2006 tải về
Kế hoạch thi lần 2 học kỳ VII Ngành Kế toán hệ từ xa K2005 tải về
Kế hoạch thi lần 2 học kỳ VII Tài Chính ngân hàng hệ từ xa K2005 tải về
Kế hoạch thi lần 2 học kỳ VII QTKD hệ từ xa K2005 tải về
Lịch thi lần 2 - HK2 năm học 2008-2009 Các Lớp XDDD + TDH tải về
Lịch thi lần 2 - HK2 năm học 2008-2009 Lớp Điện Năng ĐHBK2008TN tải về
Lịch thi tốt nghiệp lớp Trung cấp Hành chính văn phòng K24TN tải về
Lịch Thi Đợt 4 (lần 1) Lớp ĐH Văn Hoá Tây Ninh tải về
Lịch Thi Lần 1 HK2 Năm Học 08-09 Lớp ĐHKT 2008TN tải về
Lịch Thi Lần 1 HK 2 Năm Học 08-09 Các Lớp XDDD + TDH + ĐIỆN NĂNG tải về
Lịch Thi Lần 2 HK1 Năm Học 08-09 Lớp ĐHKT 2008TN tải về
Lịch thi các lớp trong tháng 3/2009 tải về
Lịch thi lần 2 hoc kỳ I năm học 2008_2009 các lớp XDDD + TDH + DIEN NANG tải về
Kế hoạch thi lần 2 HK2 hệ đào tạo từ xa lớp Kế Toán _K2007 tải về
Kế hoạch thi lần 2 HK2 hệ đào tạo từ xa lớp QTKD_K2007 tải về
Kế hoạch thi lần 2 HK4 hệ đào tạo từ xa lớp Kế Toán_K2006 tải về
Kế hoạch thi lần 2 HK4 hệ đào tạo từ xa lớp QTKD_K2006 tải về
Kế hoạch thi lần 2 HK6 hệ đào tạo từ xa lớp Tài chính ngân hàng_K2005 tải về
Kế hoạch thi lần 2 HK6 hệ đào tạo từ xa lớp Kế toán_K2005 tải về
Kế hoạch thi lần 2 HK6 hệ đào tạo từ xa lớp QTKD_K2005 tải về
Kế hoạch tổ chức thi và xét công nhận tốt nghiệp lớp TH Luật K3 Tây Ninh tải về
Lịch thi các lớp Đại học tại chức trong tháng 02/2008 tải về
Lịch thi - lớp Tự động hoá, lớp Xây dựng của trường Đại học Bách khoa Tp.HCM tải về
Kỳ thi Chứng chỉ A Tiếng Anh - khóa ngày 25/11/2007 tải về
Lịch thi các lớp trong tháng 9/2007 tải về
Hướng dẫn thi Chứng chỉ A, B tiếng Anh tải về
Đề cương thi Chứng chỉ Tin học ứng dụng trình độ A tải về
Lịch thi các lớp cử nhân Công nghệ thông tin - Tháng 7/2007 tải về
Lịch thi trong tháng 7/2007 tải về
Lịch thi các lớp Kỹ thuật viên Tin học - ngày 15/4/2007 tải về
Lịch thi các lớp trong tháng 4/2007 tải về
Lịch thi học kỳ 2 năm 2006-2007 của các lớp Đào tạo từ xa tải về
Lịch thi của các lớp Đại học, Trung cấp trong tháng 3/2007. tải về
Kế hoạch thi các lớp Kỹ thuật viên tin học. tải về
Lịch thi Tốt nghiệp lớp Kỹ thuật viên tin học K10 và K11 tải về
Lịch thi hết môn lớp Cử nhân Công nghệ thông tin khóa 3 tải về
Chủ đề môn nói kỳ thi CCA ngoại ngữ khóa ngày 25-03-2007 tải về
Lịch thi Chứng chỉ A,B ngoại ngữ năm học 2006-2007 tải về
Lịch thi Chứng chỉ Tin học ứng dụng trình độ A, B năm học 2006-2007 tải về
TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH TÂY NINH
Địa chỉ: Nội ô Tòa thánh Cao Đài - Thị trấn Hòa Thành - Tây Ninh
ĐT: (066) 3841305; Fax: (066) 3842492 Email: ttgdtxtinh.tayninh@moet.edu.vn hoặc ttgdtxtn@hcm.vnn.vn

Thiết kế bởi Trung tâm tin học - VP.UBND tỉnh Tây Ninh